• Menu

  open all | close all
 • NASZE OBIEKTY

 • OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA

  IMG_20180617_174557_edit IMG_20180616_170300 IMG_20180616_141450 IMG_20180616_141442 IMG_20180616_141431

GOKiS Wicemistrzem Polski!

Niebywały sukcesem naszych juniorów młodszych zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej Hurtostal 2018, zespół GOKISu zdobył tytuł wicemistrza Polski. W turnieju odbywającym się od 15-17 czerwca w Szczecinie Dąbiu uczestniczyły trzy zespoły z Kątów Wrocławskich młodziczki, młodzicy i juniorzy młodsi. Dla kąckich zawodników był to debiut  w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej. Nasi młodzicy zakończyli rozgrywki na 11 miejscu w Polsce, młodziczki na 9 natomiast juniorzy młodsi sprawili ogromną niespodziankę zdobywając tytuł wicemistrza Polski!Nasi juniorzy sensacyjnie pokonał w półfinale gospodarzy Kusego Szczecin natomiast ulegli w finale Gwardii Koszalin.

Składy naszych zespołów:

Młodziczki: trener Michał Zarych, Natalia Jarosz, Wiktoria Zalesiak, Martyna Rybczyńska, Martyna Iwańska, Julia Jasińska, Karolina Żuk, Julia Chabzda,, Martyna Konieczna, Wiktoria Konieczna, Witoria Karpiel, Rozalia Strzelecka, Ewelina Dziedzic, Hania Zaniewicz

Młodzicy: trener Michał Jeruszka, Bartosz Andrzejewski, Daniel Czech, Kacper Honc, Michał Pacyna, Jakub Paleczek, Olivier Dryja, Oliwier Kalinowicz, Bartosz Kwiecień, Jakub Cajder

Juniorzy młodsi: trener Paweł Pilski, Konrad Andrzejewski, Tomasz Kamiński, Wojciech Fluder, Damian Działoszek, Damian Sieradzki, Krzysztof Zubko, Radopsław Szczepański, Jakub Misiał

Piąte Miejsce Seniorów UKS GOKiS w Inowrocławiu

Świetny występ zanotowali seniorzy UKS GOKIS Kąty Wrocławskie na turnieju piłki ręcznej plażowej w Inowrocławiu. W kolejnym turnieju mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej rozegranym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu najlepsze okazały się ubiegłoroczne mistrzynie i mistrzowie: BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski i BHT Auto Forum Petra Płock. Nasz zespół uplasował się na wysokim 5 miejscu, które jest najwyższym  miejscem naszych szczypiornistów  w tym sezonie.

Klasyfikacja końcowa mężczyzn:

 1. BHT Auto Forum Petra Płock
 2. BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski
 3. Akademia Sportu Gdańsk
 4. SPRP Damy Radę Inowrocław
 5. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
 6. KS Uniwersytet Radom
 7. Szczypiorniak Gniezno
 8. Pyrlandia Poznań

 

 

UWAGA

ZMIANY GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI

W DNIACH:

15 CZERWCA (PIĄTEK) – 12.00-20.00

20 CZERWCA (ŚROD) – 8.00-16.00

21 czerwca (czwartek) – 16.00-20.00

Spotkanie autorskie

We wtorek 29 maja 2018r. gościliśmy w Bibliotece GOKiS w Kątach Wrocławskich po raz kolejny wrocławską pisarkę dla dzieci, panią Magdalenę Zarębską. Współorganizatorem spotkania była Aglomeracja Wrocławska, która prowadzi Akcję ”Rozczytana Aglomeracja”. Na spotkanie przybyli uczniowie klas III wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich. Spotkanie w całości poświęcone było Gwarze Śląskiej w oparciu o  jedną z książek autorki, a mianowicie” Jak  Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrowali”. Uczniowie wysłuchali krótkiej historii o Górnym Śląsku w szczególności o historii górnictwa, mogąc jednocześnie oglądać zdjęcia z szybami kopalnianymi, zabytkowymi budowlami, przedmiotami służącymi górnikom  przy wydobywaniu węgla, miały także okazję do pogłębienia wiedzy na temat śląskiej gwary i tradycji.. Autorka w czasie rozmowy wplatała  wiele słów w gwarze śląskiej , które bardzo ich rozbawiły. Druga część spotkania  stanowiła wspólna zabawa w kalambury, odgadywanie zawodów na podstawie śląskich nazw rzeczy i czynności. Najwięcej uśmiechu sprawił dzieciom czytany przez pisarkę wiersz J.Tuwima pt. Okulary” czytany po śląsku. Były pytania skierowane do gościa, a na zakończenie pani Magdalena Zarębska podpisywała książki, a do naszej kroniki   biblioteki napisała dedykacje dla czytelników.

 

Zapisy na akcję „Lato w mieście”

Przypominamy, że zapisy na akcję „Lato w mieście” ruszają już w najbliższy poniedziałek od godziny 8:00. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem

 

REGULAMIN

ZASADY UCZESTNICTWA

dziecka w zajęciach wakacyjnych

 „Lato w mieście”

 

 1. Organizatorem „Lato w mieście” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Zajęcia odbywają się na terenie GOKiS oraz na zorganizowanych wycieczkach. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona (45 osób). Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci obojga rodziców pracujących zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
 2. Zapisu na akcję „Lato w mieście” dokonuje wyłącznie Rodzic/Opiekun prawny dziecka.
 3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku powyżej 6 lat. Warunkiem uczestnictwa w pięciodniowym turnusie jest:
 • wypełnienie zgody uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych przez rodzica lub opiekuna prawnego w terminie do 3 dni od daty zapisania dziecka,
 • uregulowanie opłaty w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Nie spełnienie wyżej wymienionych wymogów skutkuje wykreśleniem uczestnika  z listy.

 1. Jeden turnus trwa 5 dni. Organizatorzy zapewniają w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8.00 – 16.00 z możliwością wcześniejszego odbioru dziecka. Dowóz dziecka na zajęcia i z powrotem odbywa się we   własnym  zakresie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka .Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

Dziecko może być odebrane przez osoby upoważnione w karcie uczestnictwa.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie.

 1. Uczestnictwo w akcji wakacyjnej „Lato w mieście” jest odpłatne i wynosi 60 zł za 1 turnus tj. 5 dni.
 2. Opłatę należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nr 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001 tytułem opłata za zajęcia „Lato w mieście” z dopiskiem : imię i nazwisko uczestnika.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie po terminie jego rozpoczęcia opłata nie będzie zwracana. Za niewykorzystane zajęcia stacjonarne opłaty nie są zwracane.
 4. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach wakacyjnych „Lato w mieście” mogą brać udział w miarę wolnych miejsc:

           –  w wycieczkach wyjazdowych organizowanych w ramach tych zajęć ponosząc koszty biletu wstępu oraz koszty transportu w wysokości 10 zł.

      9. Uczestnicy mają prawo do:

 1. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,
 2. uzyskania niezbędnej pomocy od opiekunów.
 3. uczestniczenia we wszystkich wycieczkach  programowych zajęć organizowanych podczas turnusu bez ponoszenia kosztów transportu.

 

 1. Uczestnicy zajęć wakacyjnych „Lato w mieście” mają obowiązek:

a) podporządkowania się poleceniom opiekunów,

b)przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

c)brania czynnego udziału w programowych zajęciach

d)posiadania obuwia i stroju sportowego,

e)postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

f)przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

g)szanowania rzeczy własnych i kolegów,

h)przestrzegania ogólnych zasad BHP i p.poż.,

i)natychmiastowego powiadomienia opiekunów o zaistniałych problemach i wypadkach,

j)zapoznania się wraz z Rodzicami / Opiekunami z programem, regulaminem „Lato w mieście”.

k)uczestnicy ponoszą koszty biletów wstępu podczas organizowanych wycieczek, a także warsztatów stacjonarnych w ramach zajęć wakacyjnych „Lato w mieście”.

 

 1. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/ Opiekunowie.
 2. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji „Lato w mieście”.
 3. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia:

a) ubezpieczenia uczestników zajęć wakacyjnych „Lato w mieście” podczas wyjazdowych wycieczek ,

b) napojów bez ograniczeń ( woda mineralna)

c) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć edukacyjnych,

d) realizacji zajęć zgodnych z programem „Lato w mieście”

e) materiałów do zajęć,

f) natychmiastowego powiadomieniach rodziców lub opiekunów uczestnika o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych.

 1. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników zajęć wakacyjnych „Lato w mieście”.
 2. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu np. pogoda, choroba itp. Organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia wszystkich uczestników o wszelkich zmianach w programie zajęć.
 3. Podczas zajęć oraz wycieczek będą robione zdjęcia pamiątkowe. Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na ich wykonywanie, a także zamieszczanie na stronie internetowej Organizatorów  na portalu facebook.com. oraz w informatorze kulturalno – sportowym.
 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy .
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dni Kątów Wrocławskich

Dni Kątów Wrocławskich 2018 odbyły się w dniach 2-3 czerwca na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.  Impreza rozpoczęła się w sobotę o godzinie 17:30. Tego dnia na scenie wystąpili: zespół SEN, znana wokalistka JULA, która w swoim repertuarze posiada takie piosenki jak: „Wkręceni”, „Milion słów”, „Ucieknijmy”, natomiast gwiazdą wieczoru tego dnia była ANNA DĄBROWSKA z zespołem. 3 czerwca (niedziela) na scenie zaprezentowały się jako pierwsze sekcje GOKiS min.: zespół tańca nowoczesnego MASECZKI, MAŁA MASKA, THE BEST OF MASKA oraz zespoły wokalne i wokalistki z GOKiS, zespół POPOVACULA, ŁUKASZ ZAGROBELNY oraz gwiazda wieczoru  – VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ, znani z takich utworów jak „Orła cień”, „Księżycowa”, „Zanim zrozumiesz”, „Ruchome piaski”, „Pocałuj noc” i wiele, wiele innych. Niedzielne  popołudnie  obfitowało w liczne atrakcje dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka min.: dmuchany plac zabaw, trampoliny, animatorzy, szczudlarze, ścianka wspinaczkowa, żyroskop. Dzieci mogły również wybudować wymarzone konstrukcje – mosty, zamki, wieże z klocków Lindem. Nie zabrakło oczywiście przejażdżek kucykami. Natomiast dorośli w tym czasie mogli odpocząć w strefie chillout. Tegorocznymi sponsorami, którzy przyczynili się do działań w organizacji obchodów Dni Kątów Wrocławskich byli: SANBET Fabryka Betonu Piotrowscy, ALBA, CeDo, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich, P&W Tomex Piotr s.c. Chwastyk i Wojciech Błaszczyk, MAGNAT, MABUD s.c. M. Chojecki A. Atras, EVENT MASTER.

Harmonogram Rodzinnego Rysia!

03 czerwiec 2018

Biuro zawodów czynne od godziny 9:30
lokalizacja biura: Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa 23 teren obok sceny „Dni Kątów”
Start pierwszych  ekip godzina 11.00

Uwaga! sugerowane parkingi dla osób zmotoryzowanych:

-Rynek,

-ul. Zwycięstwa-Mireckiego

LISTA STARTOWA

LP NAZWA DRUŻYNY UCZESTNICY WIEK MIASTO START KAT. NR

 

STARTOWY

1

 PĘDZIWIATRY

 Rafał

   Kąty Wrocławskie  11:00  ŻBIK

1

2

 PĘDZIWIATRY

 Joanna

   Kąty Wrocławskie    ŻBIK  
3

 PĘDZIWIATRY

 Oskar

 12  Kąty Wrocławskie    ŻBIK  
4

 PĘDZIWIATRY

 Maja

 8  Kąty Wrocławskie    ŻBIK  
5

     ZABÓJCZE     PULPETY

 Konrad

 9  Samsonowice  11:02  ŻBIK

2

6

 ZABÓJCZE PULPETY

 Dominika

   Samsonowice    ŻBIK  
7

 ZABÓJCZE PULPETY

 Marcin

   Samsonowice    ŻBIK  
8

 KORZONKI MAŁE I DUŻE

Tomek

 9

 Kilianów

 11:04  

3

9

 KORZONKI MAŁE I DUŻE

 Karol

 9

 Kilianów

     
10

 KORZONKI MAŁE I DUŻE

 Anna

 

 Kilianów

     
11

 KORZONKI MAŁE I DUŻE

 Krystian

 

 Kilianów

     
12

 X-TEAM

Lech

 

 Wrocław

 11:06  ŻBIK

4

13

  X-TEAM

Ewa 

 

  Wrocław

   ŻBIK  
14

  X-TEAM

Wiktoria

7

  Wrocław

   ŻBIK  
15  Pędzące Ślimaki  Maciej  7  Kąty Wrocławskie  11:08  ŻBIK

5

16  Pędzące Ślimaki  Martyna  11  Kąty Wrocławskie    ŻBIK  
17  Pędzące Ślimaki  Kamil  13  Kąty Wrocławskie    ŻBIK  
18  Pędzące Ślimaki  Agnieszka    Kąty Wrocławskie    ŻBIK  
19  Pędzące Ślimaki  Jarosław    Kąty Wrocławskie    ŻBIK  
20  BABECZKA I JEJ  CIASTECZKA  Maciej  4  Kąty Wrocławskie  11:10  RYŚ

6

21  BABECZKA I JEJ  CIASTECZKA  Adam  9  Kąty Wrocławskie    RYŚ  
22  BABECZKA I JEJ  CIASTECZKA  Aleksandra    Kąty Wrocławskie    RYŚ  
23  BABECZKA I JEJ  CIASTECZKA  Paweł    Kąty Wrocławskie    RYŚ  
24  Wściekłe dziki  Maksymilian  6  Wrocław  11:12  

7

25  Wściekłe dziki  Katarzyna    Wrocław      
26  Wściekłe dziki  Piotr    Wrocław      
27  EKSTREMALNY CZERWIEC  Karolina  8  Wrocław  11:14  ŻBIK

8

28  EKSTREMALNY CZERWIEC  Aleksandra    Wrocław    ŻBIK  
29  EKSTREMALNY CZERWIEC  Dariusz    Wrocław    ŻBIK  
30  BIEDRONECZKI  Maciej  10  Brzezinka Średzka  11:16  PARDEL

9

31  BIEDRONECZKI Piotr     Brzezinka Średzka    PARDEL  
32 SZALONE FREDY  Adrian   Smolec  11:18  ŻBIK

10

33 SZALONE FREDY  Wiktor Smolec    ŻBIK   
34 SZALONE FREDY  Sylwia   Smolec    ŻBIK   
35 SZALONE FREDY  Paweł   Smolec    ŻBIK   
36  ROMASIOWIE  Artur    Garwół  11:20  ŻBIK 

11

37  ROMASIOWIE  Joanna    Garwół    ŻBIK   
38  ROMASIOWIE  Krzysztof    Garwół    ŻBIK   
39  ROMASIOWIE  Lena  10  Garwół    ŻBIK   
40  ROMASIOWIE  Mikołaj  6  Garwół    ŻBIK   
44  KRYMCAJSY  Karol  7    11:22  ŻBIK 

12

 45  KRYMCAJSY  Nikola  16      ŻBIK   
46  KRYMCAJSY  Joanna        ŻBIK   
47  KRYMCAJSY  Leszek        ŻBIK   
48  KRYMCAJSY  Jolanta        ŻBIK  
49  BIEDRONKA I CZARNE KOTY  Agnieszka    Ujów 11:24:00  ŻBIK

13

50  BIEDRONKA I CZARNE KOTY  Jerzy    Ujów    ŻBIK  
51  BIEDRONKA I CZARNE KOTY  Magdalena  7  Ujów    ŻBIK  
52 BIEDRONKA I CZARNE KOTY   7 Ujów   ŻBIK  
53  TOP MODELS  Ewa  9  Baranowice  11:26  

14

54

 TOP MODELS  Anna    Baranowice      
55  TOP MODELS  Tomasz    Baranowice      
56 EKSTREMALNE MICHUŁKI  Bartek 10  Wołów   11:28  ŻBIK

15

57  EKSTREMALNE MICHUŁKI  Alicja  Wołów   ŻBIK   
58  EKSTREMALNE MICHUŁKI  Agata    Wołów   ŻBIK   
59  EKSTREMALNE MICHUŁKI Łukaasz     Wołów   ŻBIK   
60 KICAKI Joanna 7    11:30  

16

61 KICAKI Jakub 9        
62 KICAKI Iwona          
63 KICAKI Jacek          
64 Leśny Patrol Szymon 11 Pełcznica  11:32  

17

65 Leśny Patrol Agnieszka   Pełcznica      
66 Leśny Patrol Michał   Pełcznica      
67 Leśne Elfy Lilianna 8 Leśna  11:34  

18

68 Leśne Elfy Weronika 14 Leśna      
69 Leśne Elfy Aneta   Leśna      
70 Leśne Elfy Robert   Leśna      
71 Piękne i Bestia Stanisława   Gogolin  11:36  

19

72 Piękne i Bestia Marta 15 Gogolin      
73 Piękne i Bestia Daria 13 Gogolin      
74 Piękne i Bestia Tomasz   Gogolin      
75 Szare Wilki Przemysław   Opole  11:38 RYŚ

20

76 Szare Wilki Sławek   Krapkowice   RYŚ  
77 Szare Wilki Adam 14 Opole   RYŚ  
78 Szare Wilki Kacper 13 Krapkowice   RYŚ  
79 Szerszenie Zuzanna 10 Kąty Wrocławskie  11:40  

21

80 Szerszenie Wojciech   Kąty Wrocławskie      
81 Szerszenie Wioletta   Kąty Wrocławskie      
82 Psi patrol Piotr   Wałbrzych  11:42  

22

83 Psi patrol Katarzyna   Wałbrzych      
84 Psi patrol Barbara 7 Wałbrzych      
85 Psi patrol Maxymilian   Wałbrzych      
86 Psi patrol Beryl   Wałbrzych      
87 Mirce Wioletta   Mirzec  11:44  

23

88 Mirce Tomasz   Mirzec      
89 Mirce Aleksander 10 Mirzec      
90 Mirce Dawid 8 Mirzec      
91 Różowe Pantery Różowy Śmiech Karolina   Głogów 11:46:00  

24

92 Różowe Pantery Różowy Śmiech Dominik   Głogów      
93 Różowe Pantery Różowy Śmiech Natalia 14 Głogów      
94 Różowe Pantery Różowy Śmiech Alex 11 Głogów      
95 Miśki i spółka Tomasz   Kąty Wrocławskie  11:48  

25

96 Miśki i spółka Filip 8 Kąty Wrocławskie      
97 Miśki i spółka Katarzyna   Kąty Wrocławskie      
98 Miśki i spółka Michał 8 Kąty Wrocławskie      
99 Miśki i spółka Katarzyna   Kąty Wrocławskie      
100 Żaczki Nina 13    11:50  

26

101 Żaczki Karolina 13        
102 Żaczki Sylwia          
103 Żaczki Ernest          
104 Żaczki Władysław          
105 POGROMCY STONKI Anna 9 Oława  11:52  

27

106 POGROMCY STONKI Adam 12 Oława      
107 POGROMCY STONKI Małgorzata   Oława      
108 POGROMCY STONKI Tomasz   Oława      
109 Leniwe Leniwce Maciek 7 Smolec  11:54  Pardel

28

110 Leniwe Leniwce Filip  11 Smolec      
111 Leniwe Leniwce Matylda  13 Smolec      
112 Leniwe Leniwce Monika   Smolec      
113 Leniwe Leniwce Mikołaj   Smolec      
114

My na Poziomki

Masza

5    11:56  

29

115

My na Poziomki

Hania

7        
116

My na Poziomki

Dorota

         
117

A My na Grzyby

Franek 5 Wrocław 11:58:00  

30

118

A My na Grzyby

Patrycja   Wrocław      
119

A My na Grzyby

Damian   Wrocław      

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 • Nadchodzące wydarzenia

  Lipiec  2018
  Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
     
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31  
 • Info eMail


  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

  Dodatkowe informacje
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


 • Nasza gazetka

 • Archiwum Aktualności

  • 2018 (84)
  • 2017 (182)
  • 2016 (198)
  • 2015 (185)
  • 2014 (218)
  • 2013 (207)
  • 2012 (209)
  • 2011 (166)
  • 2010 (30)
 • KATEGORIE

 • PRASA O NAS

 • Kalendarz Imprez • PARTNERZY

 • Archiwum Strony

  Stara strona www dostępna jest pod adresem : ARCHIWUM

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress