GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

    Nadchodzące wydarzenia  • Newsletter

    Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

  • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – 18 kwietnia

Dzień ten obchodzony jest cyklicznie od 1983 r. na całym świecie, a ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Ma na celu przybliżenie mieszkańcom wagi dziedzictwa kulturowego.  W tym dniu (i nie tylko!) warto przyjrzeć się naszym zabytkom, które budują lokalną tożsamość, kształtują nasze poczucie przynależności, czy identyfikacji z regionem.

Na Dolnym Śląsku zadanie budowania lokalnej tożsamości może być szczególnie trudne. Jesteśmy tu przecież, my – mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie – od całkiem niedawna. Jednak nawet będąc tu stosunkowo krótko zdążyliśmy się już przyzwyczaić do „naszych” miejsc. Naszą przestrzeń budujemy łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Czym są w naszym odczuciu zabytki? Czy tylko starymi budynkami, budowlami, czy nośnikami historii?

Z czym kojarzy się zabytek? – pięknem, szlacheckością, bogactwem, ornamentyką, dziedzictwem, historią, kulturą, przodkami? Można tak dalej wymieniać, tworząc ten ciąg pozytywnych skojarzeń, ale często też zabytki, choć piękne, kojarzą się z ruiną, dewastacją, zapomnieniem, czy porzuceniem.

Gmina Kąty Wrocławskie w zabytki jest wyjątkowo bogata, w każdej miejscowości znajdują się zabudowania, czy to kościelne, czy też świeckie, które cieszą lub mogłyby cieszyć oko mieszkańców.

W naszej gminie zabytków wpisanych do rejestru mamy 68. A dużo więcej takich, które co prawda w rejestrze nie figurują, lecz również mają status zabytku. W większości są to zespoły dworskie i pałacowe, a także kościoły. Zabytkowy może być już sam układ urbanistyczny (miejski) lub ruralistyczny (wiejski). Niektóre z naszych zabytków odzyskały swą świetność – jest to między innymi dawny kościół ewangelicki, w którym mieszczą się aktualnie biblioteka gminna oraz Regionalna Izba Pamięci. Inne wciąż czekają na swoją kolej.

Przez kolejny tydzień zaprezentujemy Państwu na naszej stronie internetowej historię kilku zabytków z naszej gminy. Część pierwsza już w poniedziałek.

Poprzedni Post
  • PARTNERZY

  • Gmina Kąty Wrocławskie
  • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content