GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

    Nadchodzące wydarzenia  • Newsletter

    Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

  • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: wykonanie naprawy odspojonych płytek na posadzce podłogi w budynku hali sportowej przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wrocławskich.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,
 ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP 896 12 03 814

Przedmiot zapytania:  przesłanie oferty cenowej na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), tj. wykonanie naprawy odspojonych płytek na posadzce podłogi w budynku hali sportowej przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wrocławskich.

Opis zamawianego obiektu: integralną częścią zapytania ofertowego są zalecenia zawarte w opinii technicznej rzeczoznawcy budowlanego. Dodatkowo prace należy prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z innych pomieszczeń hali.

Termin realizacji zamówienia:

 31.07.2021r.

Termin płatności:

14 dni od daty stwierdzenia należytego wykonania zamówienia stwierdzonego protokólarnie przez obie strony.

Dokumenty, termin i miejsce złożenia oferty:

– oferta cenowa w formie papierowej: GOKIS Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, pok.15 l

– lub mail: biuro@gokiskwr.pl

Ofertę należy złożyć do dnia: 10.06.2020r. do godz. 15.00

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Paweł Pilski tel. 605033683

 

Zapytanie ofertowe zalecenia glazura

Poprzedni Post
  • PARTNERZY

  • Gmina Kąty Wrocławskie
  • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content