GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

  Nadchodzące wydarzenia • Newsletter

  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

 • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Konkurs „Niepodległa. Czapki z Głów!”

„Niepodległa. Czapki z głów!” -puśćcie wodze fantazji i stwórzcie oryginalne, nietuzinkowe nakrycie głowy, nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości.

Uczestnicy:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie: grup formalnych, nieformalnych oraz sołectw.
 2. Prace konkursowe zgłoszonych grup będą oceniane w dwóch kategoriach:
  1. Sołectwa,
  2. Open (maksymalnie 7 osób w grupie, w tym jedna osoba pełnoletnia): grupy formalne (stowarzyszenia, kluby, fundacje, przedstawiciele klas, szkół, itp.) i grupy nieformalne (rodziny, znajomi, itp.).

Praca konkursowa:

 1. Każda z grup zgłasza jedną pracę.
 2. Praca powinna stanowić kompozycję przestrzenną: nakrycie głowy nawiązujące swoją formą, kolorystyką, treścią do obchodzonego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości.
 3. Praca powinna zostać wykonana w formie, która umożliwi jej transport do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz zaprezentowanie podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Rynku w Kątach Wrocławskich 11 listopada 2021 roku. Prezentacja pracy może się odbyć na żywym modelu lub manekinie.
 4. Technika wykonania nakrycia głowy jest dowolna.

Zgłoszenia:

 1. Pracę konkursową należy dostarczyć najpóźniej do dnia 9.11.2021 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich do Działu Programowego w godzinach pracy placówki.
 2. Wraz z pracą należy dostarczyć Zgłoszenie, Oświadczenie Przedstawiciela Grupy oraz/lub Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (w wypadku udziału osób niepełnoletnich). Formularze do pobrania na stronie www.gokiskwr.pl lub w siedzibie Organizatora.
 3. Zgłoszenia grupy dokonuje:
  1. w kategorii „Open”: przedstawiciel grupy – osoba pełnoletnia,
  2. w kategorii „Sołectwa”: Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

Nagrody:

 1. Nagrody zostaną przyznane jednej pracy w każdej z kategorii:
  1. Kategoria „Sołectwo”: przeprowadzenie cyklu warsztatów tematycznych na terenie zwycięskiego Sołectwa lub w siedzibie Organizatora (5 warsztatów dwugodzinnych  dla dzieci w czasie ferii zimowych 2022 roku).
  2. Kategoria „Open”: wyjazd do Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem lub lekcja muzealna).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej.

Harmonogram:

 1. Pracę konkursową wraz ze Zgłoszeniem i Oświadczeniami należy dostarczyć do dnia 9.11.2021 r. do godz. 16.00 do działu programowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja prac konkursowych nastąpi 11.11.2021 r. podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. O dokładnej godzinie wręczenia dyplomów oraz nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie 10.11.2021 r.

Szczegółowe informacje: Regulamin Czapki z głów

 

 • PARTNERZY

 • Gmina Kąty Wrocławskie
 • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content