GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

    Nadchodzące wydarzenia  • Newsletter

    Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

  • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Pozytywne wyniki pokontrolne w Krytej Pływalni „Delfinek”

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu dokonała oceny jakości wody poprzez analizę prowadzonych przez zarządcę zapisów, rejestrów oraz wyników badań w Krytej Pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich. W czasie kontroli stwierdzono, że Zarządca pływalni w sposób prawidłowy prowadzi nadzór prac nad:

– urządzeniami technologicznymi;

– wykonywaniem codziennych pomiarów parametrów wody;

– zakresem i częstotliwością wykonywania badań wody oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz;

– badaniem wody; zarządca obiektu wykonuje je zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem .

Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu stwierdził, że od 1.01. do 31.12.2021 r.  Kryta pływalnia „Dolnośląski Delfinek” jakość wody na pływalni odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w § 4rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

  • PARTNERZY

  • Gmina Kąty Wrocławskie
  • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content